№ 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини » Стр.38

Наберіть у шприц 2 мл води. Тримаючи шприц вертикально й обережно натискаючи на його поршень, спостерігайте процес утворення й відриву краплі. Запишіть свої спостереження